احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۸

⭕️ از تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۸ : به منظور افزایش شفافیت تراکنش های بانکی ، مبارزه با پول شویی و جلوگیری از فرار مالیاتی ؛

 

🔹 کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری موظفند بر اساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حساب های بانکی و اطلاعات مربوط به کلیه تراکنش های بانکی ( درون بانکی و بین بانکی ) مودیان را به صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

ارسال نظر