ارائه خدمات پزشکی در شهرهای درگیر “کرونا ” به بازنشستگان

توسط اسفند ۱۴, ۱۳۹۸عمومی

“محمد شریعتمداری ” وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درحساب شخصی  توئیتر خود نوشت : خانه های امید‬⁩صندوق بازنشستگی کشوری‬⁩ با تشخیص ضرورت و نظارت ستادملی کرونا‌‬⁩ و مباشرت حوزه بهداشت و درمان در شهرهای درگیر کرونا به ارائه خدمات پزشکی به بازنشستگان‬⁩ خواهند پرداخت،تا از سلامت جامعه گرانقدر بازنشستگان کشور اطمینان حاصل شود.

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی 

ارائه خدمات پزشکی در شهرهای درگیر کرونا به بازنشستگان

ارسال نظر