درباره مدیر عامل

 

محمدعلی کاشفی

مدیریت مالی

 • آژانس فضا گشت بیش از دوازده سال
 • آژانس گلفام سیر
 • آژانس ساحل گشت
 • آژانس کامیار گشت
 • آژانس آرین توریست
 • آژانس صدف سیر
 • آژانس کیهان گشت
 • آژانس راهیان راه

حسابرسی

 

 • آژانس فضا گشت
 • آژانس کامیار گشت
 • آژانس بهشت برین قشم
 • آژانس سامیت پرواز طبیعت
 • آژانس جمشید
 • آژانس میراث پرشیا
 • آژانس صدف سیر
 • آژانس طوفان پرشین
 • آژانس میکا سیر
 • هواپیمایی کاسپین
 • آژانس مهربان سیر
 • آژانس علوی
 • آژانس توران باستان
 • آژانس نامیرا گشت

اجرای و پیاده سازی سیستم حسابداری

 • آژانس فضا گشت
 • آژانس کامیار گشت
 • آژانس صدف سیر
 • آژانس پلیکان
 • آژانس قوام پگاه
 • آژانس میکا سیر
 • آژانس توران باستان
 • آژانس طوفان پرشین
 • آژانس همسفران پردیس
 • آژانس سامیت پرواز طبیعت
 • آژانس بهشت برین قشم
 • آژانس میامی گشت
 • آژانس ساناز سیر
 • آژانس پرواز ایرانیان
مشاوره در خصوص بهینه سازی نرم افزار های مالی آژانس های هواپیمایی

 

 • فرانگر
 • سما پرداز
 • ژنیک

مشاوره مالی

 

 • آژانس علی بابا
 • آژانس نوبل
 • آژانس فضا گشت
 • آژانس صدف سیر
 • آژانس سامیت پرواز طبیعت
 • آژانس توران باستان