مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۹۸

توسط اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۹اخبار, قوانین مالیاتی کلی

📢با توجه به مصوبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ شورای عالی هماهنگی سران قوا ؛

🔉 مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد

🔺۱۳۹۸ اشخاص حقیقی تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۹
🔺منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ اشخاص حقوقی تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

تمدید گردید .

📣 همچنین مهلت های رسیدگی به اظهارنامه عملکرد ۱۳۹۷ ( که حالیه در جریان رسیدگی توسط ادارات امور مالیاتی می باشد ) نیز به مدت ۲ ماه ؛ یعنی ؛

✔️اظهارنامه های اشخاص حقیقی تا ۳۱ مرداد ۹۹
✔️اظهارنامه های اشخاص حقوقی تا ۳۱ شهریور ۹۹

⏰تمدید شده است .

ارسال نظر