نارضایتی صنعت گردشگری از اعمال مالیات های جدید بر این صنعت 

نارضایتی صنعت گردشگری از اعمال مالیات های جدید بر این صنعت

بر اساس بیانات منتشر شده توسط هتلداران و برگزارکنندگان تورهای گردشگری،این افراد به دلیل قوانین مالیاتی جدید اعمال شده از تاریخ ۲۰ دسامبر ۲۰۱۸ احساس نارضایتی می کنند زیرا این اقدام سبب تاثیرات مخربی بر سفرهای ماه ژانویه خواهد شد.این مالیات ها که همراه با صورت حساب هتل به مسافران تحویل داده می شود سبب نارضایتی گردشگران گردیده است .بر اساس اذعانات منتشر شده توسط برپا کنندگان تورهای گردشگری این اقدامات در سال های گذشته درمقاصدی مانند اسپانیا با شکست مواجه شده است وسبب شده است میزان ورود گردشگران کاهش یابد. 

ارسال نظر