۵۰ صنف و مشاغل برای نصب کارتخوان فراخوان شدند

توسط شهریور ۲۷, ۱۳۹۸اداری و پرسنلی, عمومی

سازمان امور مالیاتی ۱۵ گروه شغلی که شامل ۵۰ صنف و مشاغل حقیقی است را برای نصب کارتخوان بانکی از اول مهر فراخوان کرد.

ارسال نظر