اخبار

آگوست 14, 2022
اخبار1

استفاده از شماره اقتصادی جدید

در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و با عنایت به ماده (۶) آئین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم و […]