سیستم مدیریت اسناد

سیستم مدیریت اسناد

سیستم مدیریت اسناد

انتقال اسناد از سیستم رزرواسیون به حسابداری به راحتی با یک کلیک
نرم افزارهای گردشگری 

نرم افزارها در حوزه گردشگری به سه دسته فروش (رزرواسیون) ، حسابداری فروش و حسابداری مالی تقسیم می گردد که حسابداری فروش از اهمیت بالائی در جهت کنترل های مناسب داخلی و گزارشات مختلف برخوردار است.

با توجه به حرکت حوزه گردشگری و آژانسهای مسافرتی به سمت فروش آنلاین شرکت های متعددی در حوزه نرم افزار نسبت به برنامه نویسی و ارائه وب سایت یا اپ های مختلف اقدام نمودند.

اما مشکل اصلی آنجائی به وجود آمد که شرکت های نرم افزاری در حوزه فروش به حسابداری فروش و در نهایت حسابداری مالی بی توجه بوده‌اند و خروجی از سیستم‌های فروش در اختیار واحد مالی قرار ندادند، البته آن دست از شرکت های نرم افزاری که گزارشاتی در غالب حسابداری فروش نیز ارائه دادند امکان لینک و در نهایت ثبت سند اتوماتیک درآن وجود نداشت و در حال حاضر حسابداران مجبور به ثبت دستی اسناد پس از اخذ گزارش (در صورت وجود) از این قبیل سیستم‌های فروش هستند.

بنابراین شرکت خدمات حسابداری و حسابرسی کاشف بر آن شد تا نسبت به ایجاد سیستم واسط بین فروش و حسابداری اقدام نماید تا مشکلات مذکور را رفع نماید و نیاز آژانس های مسافرتی را از نیروهای متعدد حسابداری مبرا سازد.

بدین ترتیب نرم افزار مدیریت اسناد توسط گروه مجرب برنامه نویسی با مشاوره کارشناسان خبره فروش و حسابداری در حوزه گردشگری تهیه شد تا امکان انتقال دیتا از هر نرم افزار فروش به هر نرم افزار حسابداری  ایجاد شود، لذا اسناد بصورت استاندارد حسابداری و کاملا اتوماتیک به سیستم مالی منتقل می شود.

این امر ضمن ایجاد سرعت و تسهیل در ثبت اسناد فروش از خطای انسانی نیز جلوگیری می نماید و کل دیتای فروش را بدون کم و کاست در سیستم حسابداری بصورت اتوماتیک تبدیل به سند حسابداری می نماید.

از ماژول های دیگر این نرم افزار برنامه مغایرت گیری بانک و تکنیک سازی اقلام واریزی و برداشتی نیز می توان اشاره کرد.

در پابان آنچه در این نرم افزار دیده شده است سرعت بخشیدن و تسهیل در امور ثبت سند حسابداری فروش و رفع نغایرت های حساب ها و بانک ها است.


مزایای سیستم مدیریت اسناد

- سرعت بخشیدن به انتقال اسناد

- کاهش خطای انسانی

- جلوگیری از تعدد نیروی حسابداری

- تکنیک سازی اقلام واریزی و برداشتی