خدمات

خدمات حسابداری و مالی

شرکت حسابداری کاشف ارائه دهنده خدمات حسابداری و مالی شامل :
تهیه صورت های مالی و بستن حساب ها ، کنترل و تجزیه تحلیل حساب ها ، تراز نامه ، سود و زیان آمار فروش و گزارش روزانه فعالیت کارکنان شرکت

خدمات حسابرسی

شرکت حسابداری کاشف ارائه دهنده خدمات حسابرسی شامل :
بازبینی ، بررسی و رسیدگی کلیه عملیات های مالی و اسناد مربوط به آن ها و مشخص نمودن هرگونه مغایرت و خطا در عملیات های مالی شرکت

خدمات حسابداری مالیاتی

شرکت حسابداری کاشف ارائه دهنده خدمات حسابداری مالیاتی شامل :
مشاوره و انجام کلیه امور مالیاتی بر اساس قوانین به روز مالیاتی با استفاده از کارشناسان خبره امور مالیاتی در جهت ثبت استاندارد اسناد و ارائه گزارش های مورد تایید اداره مالیات
تنظیم ، اصلاح و نظارت بر اظهارنامه صورت معاملات فصلی ماده ۱۶۹
تنطیم ، اصلاح و نطارت بر اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
تنطیم ، اصلاح و نطارت بر اظهارنانه سالانه مالیات عملکرد

خدمات اداری و پرسنلی

شرکت حسابداری کاشف ارائه دهنده خدمات اداری و پرسنلی شامل :
حضور و غیاب کارکنان و محاسبه کارکرد ، اضافه کاری ، تعطیل کاری ، کسری کار ، محاسبه حق بیمه و ارسال لیست بیمه ، تنظیم لیست حقوق و مزایای کارکنان، شرکت در هیات های حل اختلاف بیمه و اداره کار ، تشکیل پرونده پرسنلی و تنظیم قراردادهای فی ما بین کارکنان و کارفرمایان و ارائه کلیه فرم های خام اداری به جهت سامان دهی امور اداری و شرکت هم چنین تنظیم اظهارنامه مالیات بر حقوق کارکنان و ارسال آن

اظهارنامه مالیات عملکرد

تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی – تحریر دفاتر قانونی
کلیه مودیان و مشمولان قانون مالیات های مستقیم باید در زمان های مقرر اظهارنامه مالیاتی خود را تنظیم کرده و به همراه کلیه اسناد و مدارک مالی خود به سازمان امور مالیاتی تحویل نمایند مودیان باید در این مدارک حتما دفاتر قانونی خود را که شامل دفتر روزنامه ، دفتر کل ، دفتر دارایی و سایر دفاتر قانونی دیگر است را به درستی تنظیم کرده و بدون هیچگونه ایراد و اشکال ارائه کنند .
تحریر دفاتر قانونی باید از اصول و قواعد خاصی پیروی کرده و شرایط تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی را داشته باشد تا رد نگردیده و مودیان را دچار دردسر جرایم مالیاتی نکند . به همین منظور مودیان محترم باید در تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی و دفاتر قانونی خود دقت کافی را به خرج دهند و برای تحریر آنها از افراد آموزش دیده و با تجربه کمک گرفته و یا با موسسات مالی و حسابداری در خصوص این خدمات حسابداری مالیاتی مشورت نمایند
تهیه و تنظیم اسناد مالیاتی به طور کلی باید در زمان های تعیین شده صورت گرفته تا مشمول تاخیر و جریمه دیرکرد یا عدم ارسال نگردد . اطلاعات وارد شده در فرم اظهارنامه باید در دو قسمت اطلاعات مربوط به خرید کالا و خدمات و اطلاعات مربوط به فروش محصول یا خدمات تنظیم گردد

اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده


تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و ثبت آن در سامانه اداره مالیات بر ارزش افزوده
مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی است که در مراحل مختلف تولید یک محصول یا ارائه خدمات از خریداران اخذ میشود و فروشندگان باید در پایان هر سه ماه جمع مالیات های دریافتی را به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند . اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده باید به صورت اینترنتی تهیه و تنظیم شده و ۱۵ روز پس از پایان هر فصل ارسال گردد .
تهیه و تنظیم اسناد مالیاتی به طور کلی باید در زمان های تعیین شده صورت گرفته تا مشمول تاخیر و جریمه دیرکرد یا عدم ارسال نگردد . اطلاعات وارد شده در فرم اظهارنامه باید در دو قسمت اطلاعات مربوط به خرید کالا و خدمات و اطلاعات مربوط به فروش محصول یا خدمات تنظیم گردد

تهیه و تنظیم گزارشات فصلی


تنظیم گزارشات فصلی (خرید و فروش) ماده ۱۶۹ مکرر مالیاتهای مستقیم
طبق ماده ۱۶۹ مالیات های مستقیم مودیان موظف هستند علاوه بر اینکه اقدام به دریافت کد اقتصادی نمایند در پایان هر فصل فهرست معاملات خود را هم به سازمان امور مالیاتی ارائه کرده و کلیه معاملات خود را به صورت شفاف در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند .
اگر اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این قانون اقدام به دریافت کد اقتصادی نکرده و گزارشات فصلی خود را با کد اقتصادی دیگری به سازمان امور مالیاتی ارسال نمایند میزان ۱۰ درصد معاملات خود جریمه خواهند شد . گزراشات فصلی باید حداکثر ظرف مدت یک ماه در پایان هر فصل به سازمان امورمالیاتی ارسال گردد .گزارشات خرید و فروش فصلی باید در فرمت مخصوص ارائه شده توسط سازمان امور مالیاتی ارائه گردد و جزییات آن به دقت تکمیل و تنظیم شود

مشاوره مالی

شرکت حسابداری کاشف ارائه دهنده خدمات مشاوره مالی شامل :
ما در تنظیم قراردادهای خدماتی شما همراه با کارشناسان برجسته و خبره در کنارتان هستیم و با ارائه آمارهای متنوع به چشم انداز مدیران شرکت های خدمات مسافرتی در بهینه سازی صنعت گردشگری یاری میرسانیم. تنظیم قراردادهای فی ما بین با کارگزاران ، شرکت های هوایی ، آژانس های همکار و مشتریان اعم از سازمان ها، ارگان ها و موسسات از قبیل اقدامات شرکت حسابداری کاشف است.

آموزش حسابداری و نرم افزار های مالی

شرکت حسابداری کاشف ارائه دهنده خدمات آموزشی شامل :
شرکت حسابداری کاشف در زمینه بهینه سازی نرم افزارهای تخصصی شرکت های خدمات مسافرتی و معرفی آن ها خدمات دلسوزانه ، صادقانه و موثری را ارائه نموده است. آموزش تخصص حسابداران و آشنایی کامل آن ها با امور جاری آژانس های هواپیمایی از جمله اهداف موثر این شرکت است.