آموزش حسابداری و نرم افزار های مالی

شرکت حسابداری کاشف ارائه دهنده خدمات آموزشی  شامل :
شرکت حسابداری کاشف در زمینه بهینه سازی نرم افزارهای تخصصی شرکت های خدمات مسافرتی و معرفی آن ها خدمات دلسوزانه ، صادقانه و موثری را ارائه نموده است. آموزش تخصص حسابداران و آشنایی کامل آن ها با امور جاری آژانس های هواپیمایی از جمله اهداف موثر این شرکت است.