خدمات حسابداری مالیاتی

شرکت حسابداری کاشف ارائه دهنده خدمات حسابداری مالیاتی شامل :

مشاوره و انجام کلیه امور مالیاتی بر اساس قوانین به روز مالیاتی با استفاده از کارشناسان خبره امور مالیاتی در جهت ثبت استاندارد اسناد و ارائه گزارش های مورد تایید اداره مالیات

مالیات عملکرد

مالیات بر ارزش افزوده

معاملات فصلی